Standard Svensk standard · SS 637005

Geografisk information - Tekniska försörjningssystem - Begrepps- och tillämpningsmodell

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637005

Geografisk information - Tekniska försörjningssystem - Begrepps- och tillämpningsmodell
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Tillämpningsstandard som anger hur man beskriver ledningsnät och hur man kopplar information om företeelser till sådana nät.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Ämnesområden

Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Elektriska linor och kablar (29.060) Elnät (29.240) Datakommunikationsnät (33.040.40) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637005

Geografisk information - Tekniska försörjningssystem - Begrepps- och tillämpningsmodell
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Geographic information - Facilities - Conceptual and application schema

Artikelnummer: STD-27574

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-14

Antal sidor: 70