Standard Svensk standard · SS-EN 15632-2:2010+A1:2014

Fjärrvärmesystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 2: Medierör av plast med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Krav och provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15632-2:2010+A1:2014

Fjärrvärmesystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 2: Medierör av plast med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides requirements and test methods for flexible, pre-insulated, directly buried heating pipes with plastics service pipes and bonding between the layers of the pipes.
This European Standard is valid for maximum operating temperatures of 95 °C and maximum operating pressures up to 10 bar for a design lifetime of at least 30 years.
This European Standard does not cover surveillance systems.
NOTE For higher temperatures or for the transport of other fluids, for example potable water, additional requirements and testing is needed. Such requirements are not specified in this European Standard.

Ämnesområden

Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Plaströr (23.040.20) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15632-2:2010+A1:2014

Fjärrvärmesystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 2: Medierör av plast med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 2: Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-104984

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-21

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15632-2:2010