Standard Svensk standard · SS-EN 15632-1:2009+A1:2014

Fjärrvärmesystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 1: Klassificering, allmänna krav och provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15632-1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15632-1:2009+A1:2014

Fjärrvärmesystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 1: Klassificering, allmänna krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides classification, general requirements and test methods for flexible, pre-insulated, directly buried district heating pipe systems.
It is intended to be used in conjunction with parts 2, 3, 4, and 5.
Depending on the pipe assembly (see Table 4), this European Standard is valid for maximum operating temperatures of 95 °C to 140 °C and operating pressures of 6 bar to 25 bar.
The pipe systems are designed for a lifetime of 30 years. For pipe systems with plastic service pipes, the respective temperature profiles are defined in EN 15632-2 and EN 15632-3.
NOTE For the transport of other liquids, for example potable water, additional requirements may be applicable.

Ämnesområden

Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Rör av icke-järnmetaller (23.040.15) Plaströr (23.040.20) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15632-1:2009+A1:2014

Fjärrvärmesystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 1: Klassificering, allmänna krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods

Artikelnummer: STD-104983

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-21

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 15632-1:2009

Ersätts av: SS-EN 15632-1:2022