Standard Svensk standard · SS-EN 81-70:2021

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 81-70:2021+A1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-70:2021

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar minimikraven för säker och oberoende tillgång till hissanvändning av personer, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Det täcker behoven av personer med funktionsnedsättningar i enlighet med bilaga A.
ANM. För vägledning kring lösningar för ökad tillgänglighet och användbarhet, se bilaga D.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-70:2021

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability

Artikelnummer: STD-80030752

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-04-27

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 81-70:2021

Parallell utgåva: SS-EN 81-70:2018

Ersätts av: SS-EN 81-70:2021+A1:2022