Standard Svensk standard · SS 137010

Betongkonstruktioner - Täckande betongskikt

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137010

Betongkonstruktioner - Täckande betongskikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden är upphävd när innehållet täcks av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS.

 

Standarden anger krav på täckande betongskikt för betongkonstruktioner dels med hänsyn till förankring och skarvning, dels med hänsyn till armeringens korrosionsskydd i olika exponeringsklasser enligt SS-EN 206-1 och med olika livslängder. Täckskikt med hänsyn till brand behandlas inte. Dessutom anges värden på spricksäkerhetsfaktorn zeta, se BBK (avsnitt 4.5.3 i BBK 94), samt maximala sprickbredder som får användas vid beräkning.

Standarden ska användas tillsammans med SS-EN 206-1 Betong – Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse.

Omfattning
Standarden anger krav på täckande betongskikt för betongkonstruktioner dels med hänsyn till förankring och skarvning, dels med hänsyn till armeringens korrosionsskydd i olika exponeringsklasser enligt SS-EN 206-1 och med olika livslängder. Täckskikt med hänsyn till brand behandlas inte. Dessutom anges värden på spricksäkerhetsfaktorn zeta, se BBK (avsnitt 4.5.3 i BBK 94), samt maximala sprickbredder som får användas vid beräkning.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137010

Betongkonstruktioner - Täckande betongskikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete structures - Concrete cover

Artikelnummer: STD-32271

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-22

Antal sidor: 7