Standard Svensk standard · SS 818134

Fönster - Glasningsmaterial för förseglade rutor - Krav ochprovning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 818134

Fönster - Glasningsmaterial för förseglade rutor - Krav ochprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard fastlägger krav på glasningsmaterial för förseglade rutor samt anger metoder för att bestämma dessa krav. Glasningsmaterial kan vara av typen elstiska fogband, plastiska figband eller fogmassor. För att prova vissa typer av lister måste provkropparna modifieras så att listerna monteras på ett sätt som överensstämmer med deras normala användning. Metoder för glasning med förseglade rutor anges i SS 81 81 40, Glasning med förseglade rutor.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 818134

Fönster - Glasningsmaterial för förseglade rutor - Krav ochprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows - Glazing material for sealed glazing units - Requirements and tests

Artikelnummer: STD-7176

Utgåva: 2

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 7