Standard Svensk standard · SS-EN 81-70:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-70:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar minimikraven för säker och oberoende tillgång till hissanvändning av ett stort antal olika människor, inklusive människor med funktionsnedsättningar.
Den är tillämplig för nya person- och varupersonhissar i enlighet med EN 81-20. För andra typer av hissar, t.ex. hissar vars hisskorg rör sig i lutande bana i enlighet med EN 81-22, kan man med fördel utgå från denna standard.
ANM. 1 För vägledning kring lösningar för ökad tillgänglighet och användbarhet, se bilaga D.
ANM. 2 För uppgradering av tillgängligheten till befintliga hissar i linje med rekommendationerna från Europeiska kommissionen av den 8 juni 1995 (95/216/EG) gällande förbättringar av befintliga hissar, se EN 81-82.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-70:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability

Artikelnummer: STD-80008200

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-22

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 81-70:2018

Ersätter: SS-EN 81-70 , SS-EN 81-70/A1:2005 , SS-EN 81-70 , SS-EN 81-70/A1:2005

Parallell utgåva: SS-EN 81-70:2021 , SS-EN 81-70:2021