Digitalt verktyg Online programvaror

SIS-QMP1090

SIS-QMP1090 är det digitala verktyget för att arbeta med stålbyggnader och kravställer allt från den konstruerande verksamhetens kvalitetssystem till skruven och bulten ute på arbetsplatsen. Priset för tjänsten är 3 995 SEK per månad.

Köp

verktyg ikon

Pris per år från: 47 940 SEK

Detta får du av SIS-QMP1090

  • Som byggherre får du hjälp med att redovisa kontrollplan och kvalitetssystem.
  • Som byggnadsinspektör hjälper verktyget dig att godkänna kontrollplan och utfärda startbesked
  • Som tillverkare förstår du vilka krav som gäller, kan redovisa kvalitetssystem, kan presentera kontrollplan samt redovisa att kraven har uppfyllts 
  • Myndigheter kan verifiera att byggnadskrav har uppfyllts, kan granska utförandet, kontrollplanerna och utfärda slutbesked

Idag upprättas kravspecifikationer och kontrollplaner manuellt för projektering och utförande av stålkonstruktioner. Risken för att krav missas är hög samtidigt som tidsåtgången är stor. SIS-QMP1090 är det nya digitala verktyget för Eurokoder och SS-EN 1090 som förenklar kravställningen. Programmet hanterar allt från den konstruerande verksamhetens kvalitetssystem till hur skruven och bulten ute på arbetsplatsen ska dras. SIS-QMP1090 selekterar kraven för konstruktionen, från samtliga relevanta 30-tal standarder, till en komplett kravställningsrapport. Utifrån vilken en automatisk kontrollplan kan genereras. Verktyget är kvalitetssäkrat av Stålbyggnadsinstitutet och uppdateras kontinuerligt med relevanta standarder från SIS, CEN och ISO.

Verktyget, är utvecklat av Kontrollbolaget, har använts i ett antal projekt, bland annat Stadsforsens vattenkraftverk.

Här kan du ladda ner två dokument som visar hur kontrollplan och kravmatris ser ut i verktyget.
Ladda ner kontrollplan
Ladda ner kravmatris

SIS erbjuder även utbildning i SS-EN 1090. Utförande och CE-märkning av stålkonstruktioner – 1 dag
Läs mer om utbildningen

Läs artikel: SIS bidrar till byggindustrins digitalisering
Läs artikel: Digitalisering förenklar kravställning i byggbranschen


"Det är väldigt tacksamt för oss konstruktörer att kunna lägga tiden på att räkna och rita istället för att lägga tiden på att slå i föreskrifter och standarder".
Karl-Axel Bartholf, konstruktör Byggkonstruktion, FKA.

SIS-QMP1090 hjälper dig att:

Spara tid

Som byggherre får du hjälp med att redovisa kontrollplan och kvalitetssystem. SIS-QMP1090 bidrar till en effektivisering av kostnaden för kravställningsarbetet på upp till 80%. För projektet innebär det en besparing på 32 000 kr per projekteringsmiljon. För Sveriges byggindustri* innebär detta en besparingspotential på 1.6 miljarder kronor, årligen.

Strukturera

Med hjälp av verktyget samlar du dina kravspecifikationer och kontrollplaner på ett och samma ställe. Du kan enkelt hitta dem och dela dem med byggherrar, projektorer, entreprenörer eller tillverkare.

Minimera risk

Det tar tid att hitta och slå i alla relevanta dokument, sammanställa och sedan verifiera alla krav. Risken är stor att något missas i en manuell hantering.

Redigera

Du kan enkelt redigera din rapport. Dina ändringar sparas i olika versioner, så du när som helst kan komma tillbaka.

Skapa överblick

Med verktyget SIS-QMP1090™ får du snabbt en komplett kravbild, rapport och kontrollplan för just ditt aktuella projekt eller den enskilda konstruktionen.

Fakta

De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett regelsystem och ersatte Boverkets konstruktionsregler, BKR vid årsskiftet 2010/11. Detta innebär en gemensam konstruktionsmetodik samt kravomfattning inom EU för projektering och utförande av bärande konstruktioner.

Priset för tjänsten är 3 995 SEK per månad.

Läs mer om standarden: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner

Se demofilmen om SIS-QMP1090 här

 

Prova på SIS-QMP1090 i 14 dagar

 

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp

Digitalt verktyg Online programvaror

SIS-QMP1090
verktyg ikon

Pris per år från: 47 940 SEK

Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80001668