Strategiarbete

Exklusivt för SIS medlemsföretag och medlemsorganisationer: Under 2020 och 2021 bjöd vi in våra medlemmar till att vara med och påverka utvecklingen av strategierna för SIS och CEN.

SIS strategi 2030

Arbetet med SIS strategi 2030 påbörjades under 2020 tillsammans med vår styrelse och den 10 september 2020 hölls en workshop för medlemmarna. Där diskuterades bland annat trender, utmaningar och möjligheter för SIS.

Ett remissutkast av strategin skickades ut till medlemmarna i januari 2021. Den 29 januari bjöd vi in till ett webbinarium där vi kort berättade om strategin och hade en dialog med medlemmar. Vi fick in många bra synpunkter som vi tagit med oss i det fortsatta arbetet

Strategin godkändes av SIS styrelse i mars 2021, och presenterades på fullmäktige i april månad innan lansering.

CEN strategi 2030

Inom CEN (den europeiska standardiseringen) har det under året pågått arbete med en ny strategi fram till 2030 som nu har godkänts.

Våra medlemmar hade fram till den 17 februari 2020 möjlighet att läsa CEN:s strategiutkast och komma med skriftliga synpunkter.

Den 21 februari 2020 arrangerades ett webbinarium med Dan Nilsson, standardiseringschef på SIS samt representant i CEN:s tekniska styrelse. Dan gav en kort presentation av den nya strategin och därefter fanns det möjlighet att ställa frågor och diskutera innehållet.

Merparten av våra medlemmars synpunkter inkluderades sedan i SIS samlade synpunkter på strategiutkastet, som skickades till CEN i slutet av februari 2020.

Läs CEN Strategy 2030

ISO strategi 2030

Även ISO har utarbetat en strategi 2030. Våra medlemmar har fått ta del av information om strategin i en workshop i september då ISO:s generalsekreterare, Sergio Mujica, presenterade viktiga delar av strategin. Strategin är nu formellt godkänd.

Läs ISO Strategy 2030


Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

E-post: medlem@sis.se

Telefon: 08-555 523 10

Medlemsförmåner

Som medlem får du information och har möjlighet att delta i en dialog om den strategiska utvecklingen av SIS samt det nationella, europeiska och internationella standardiseringssystemet som SIS verkar inom.