Länkar

Svenska länkar

ITS - Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen

SEK - Svensk Elstandard

SSF - Sveriges Standardiseringsförbund

Internationella länkar

ISO - International Organization for Standardization

CEN - European Committee for Standardization

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization

ETSI - European Telecommunications Standards Institute

DS - Dansk Standard

SN - Standard Norge

SFS - Suomen Standardisoimisliitto

IST - Staðlaráð Íslands

DIN - Deutsches Institut für Normung


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.