Nyhet · 2022-05-27

Sigtunas adresser håller hög standard

Kommunens ansvar för att sätta rätt adresser handlar i yttersta fall om liv, därför driver Sigtuna ett projekt för att blåljuscertifiera kommunen. Eija Österberg på Sigtuna kommun är dessutom ny ordförande i kommittén som utvecklar den adresstandard alla kommuner ska förhålla sig till.

Sigtuna stad, Foto: Jan Norrman

Det är kommunens ansvar att förse nya bostadsområden med adresser. I Sigtuna stadsängar tog kommunen hjälp av entreprenören och hembygdsföreningen, för att komma på passande namn till områdets alla gator och torg. 

– Vi hämtade mycket inspiration från platsens historia. En kvinna som en gång bodde här i ett torp har gett namn åt Gretas glänta. Och Silvergatan heter så tack vare en gammal fyndighet, säger Eija Österberg, GIS-ingenjör på Sigtuna kommun.

För kommunen gäller det att vara ute i god tid. Efter att Lantmäteriet har fått informationen, tar det upp till en vecka innan myndigheterna får kännedom om den nya adressen.

– De som flyttar in kan varken folkbokföra sig eller till exempel ansöka om förskoleplats, utan att först ha en registrerad belägenhetsadress. Vid ett par tillfällen har jag fått rycka in under semestern för att sätta en adress.

Rätt adress räddar liv

Alla bostäder och verksamhetsbyggnader ska ha en belägenhetsadress som talar om var de ligger och den adressen ska följa svensk standard. Eija Österberg är nytillträdd ordförande i den SIS-kommitté som utvecklar standarden.

– Jag bor själv i en annan kommun, som dessvärre inte alltid följer standard. Det har blivit bättre, men jag vet att det finns gator med jämna och ojämna nummer på samma sida och att numreringen inte alltid utgår från centrum. Jag vet att jag är nördig, men att det blir rätt har betydelse.

Till exempel är det viktigt att underlätta för brevbärare och blåljuspersonal. Om en brandinsats försenas på grund av exempelvis en saknad väg, kan det i värsta fall påverka liv.

– I Sigtuna är vi på gång att blåljuscertifiera oss. Genom att höja kvaliteten och se till att alla adresser är rätt klassificerade underlättar vi vid en utryckning.

Bolagsverket finns med på önskelistan

Förutom Sigtuna – är Södertälje, Karlskoga och Malmö Stad också med och påverkar standardiseringen på området. Därtill finns representanter från bland annat PostNord, SCB, Lantmäteriet och flera experter på ortsnamn, språk och folkminnen.

– För att en standard ska bli bästa möjliga krävs input från många perspektiv. Företags- och privata adresser är lika viktiga, så jag skulle önska att vi även hade med någon från Bolagsverket i kommittén, säger Eija Österberg.

Sigtuna sur är namnet på en äppelsort som fanns i ett enda exemplar där Sigtuna stadsängar nu ligger. Sorten har bevarats genom ympning och inspirerat till kvartersnamnet Pomologen.


Vad vill du veta om adresser?

Deltagarna i SIS kommitté 466 Belägenhetsadresser svarar på vad som helst om adresser under ett webbinar den 1 juni kl 10.00.

Anmäl dig och skicka eventuella frågor i förväg till mats.ahlin@sis.se.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.