Nyhet · 2020-05-18

Gamechangers

Nya numret av Magasinet S handlar om framtidens material och designprocesser. - På SIS välkomnar vi alla aktörer som vill ha vår hjälp att hitta en plattform för att analysera behov och definiera standarder som möjliggör genomförandet av globala lösningar för ett smartare samhälle, skriver SIS vd Annika Andreasen.

Den här våren har vi blivit påminda om samhällets sårbarhet och hur snabbt allt kan förändras. En ny situation kräver nya lösningar, och det driver trots allt utveckling. Parallellt med krisen är Sverige i ett läge där vi testar spännande nya material och digitala processer som kan revolutionera både industrin och samhällsbyggandet. Försök med biobaserade material, grafen, nanocellulosa och teknologi som 3D och digitala tvillingar tänjer gränsen för vad som kan göras, och möjliggör nya hållbara och effektiva arbetssätt. Det inspirerar och ger hopp om framtiden.

Du kanske jobbar på ett av de modiga, innovativa företagen i Sverige som vill förnya och ställa om produkter och produktion i takt med den tekniska utvecklingen och samhällets skiftande behov. Allt fler av Sveriges största företag, riskkapitalister och andra aktörer satsar på innovationshubbar och forskningscenter för att kunna få fram och utvärdera de material och tillverkningsprocesser som kan öppna dörren till framtiden. I det här numret av Magasinet S tittar vi närmare på de som har störst potential - vad krävs för att de ska gå från idé till färdig lösning? Internationella standarder är ofta en av de faktorer som gör det möjligt att komma vidare till fasen storskalig tillverkning och global handel.

Vill du komma i kontakt med andra som har samma intressen som du? På SIS välkomnar vi alla aktörer som vill ha vår hjälp att hitta en plattform för att analysera behov och definiera standarder som möjliggör genomförandet av globala lösningar för ett smartare samhälle.


”Internationella standarder är ofta en av de faktorer som gör det möjligt att komma vidare till fasen storskalig tillverkning och global handel.”

Annika Andreasen 
vd SIS

Magasinet S vår 2020

Nya material och digital produktdesign banar väg för en smartare, effektivare och mer hållbar industri och samhällsutveckling. Nu finns ett nytt nummer av Magasinet S där du möter experterna och pionjärerna som bidrar till att snabba på processen.

Så fungerar internationell standardisering

Så fungerar internationell standardisering
SIS är en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN. Vårt stora internationella nätverk blir en allt viktigare plattform i en globaliserad värld.