Cirkulär ekonomi, höst 2019

Hållbarhet är på väg att bli en överlevnadsfråga för svenskt näringsliv, och mode- och textilbranschen i synnerhet. Nu tas stora steg för att sluta kretsloppet.

De flesta politiska ledare, företagare och forskare världen över är eniga. Vi kan inte fortsätta konsumera som vi gör idag. Något måste förändras om vi ska kunna förhindra klimatförändringarna. 

Bland dem som utmärker sig och är aktiva i debatten och teknikutvecklingen syns modebranschen som är pressad att tänka nytt och anpassa sin affärsidé. 

I Magasinet S ställs frågan till experter om vad som krävs för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Läs tidningen här.


Klädernas klimatpåverkan, innovativt tänkande och standarder

2019 har stora delar av modeindustrin öppnat ögonen och tänker göra något åt sitt stora klimatavtryck. Men vägen framåt är lång och snårig. Magasinet S tar en titt på hur branschen tar sig an frågan cirkulär ekonomi.