Nyhet · 2018-06-13

SIS invalda i nationellt forum för e-hälsa

Nu etableras ett nationellt forum för standardisering inom e-hälsa. Forumet blir en del av programmet för Vision e-hälsa 2025 som är ett initiativ från SKL och regeringen. Syftet är att olika aktörer som arbetar med e-hälsa ska samverka så att Sverige kan uppnå visionen om att vara världsbäst på e-hälsa år 2025. SIS är en av aktörerna som kommer med.

– Vi vill vara en naturlig partner tidigt i olika processer och i detta fall handlar det om den framtida digitaliseringen av vården och omsorgen i hela Sverige. När vi erbjuds tidig medverkan kan vi också göra störst samhällsnytta och ge stöd i Sverige och utomlands, säger Thomas Idermark, vd, SIS.

– Det jag hoppas är att vi ska få en tydligare roll i frågor som rör internationell standardisering i relation till Vision e-hälsa 2025 och hur vi i Sverige kan dra nytta av det internationella arbetet inom CEN och ISO. Jag vill ju också stärka den svenska delaktigheten i internationellt arbete inom hälsoinformatik och att vi får en långsiktig roll på området, säger Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg, SIS.

Samordningskansliet för arbetet med e-hälsovisionen finns vid SKL. Det finns också ett nationellt råd kopplat till arbetet med beslutsfattare från berörda organisationer.

Rådet ska vara vägledande i arbetet medan forumet där SIS nu kommer med bland annat ska

  • vara en arena för strategisk koordinering av pågående utvecklingsinsatser
  • identifiera behov och skapa förutsättningar för samverkan mellan pågående utvecklingsinsatser
  • etablera gemensamma processer och överenskommelser
  • identifiera och peka på områden av betydelse för gemensamma satsningar.

Webbplats Vision e-hälsa 2025


Vision e-hälsa 2025

Standardisering av teknik, begrepp och kvalitet på tjänster krävs för att Sverige ska kunna bli världsbäst på e-hälsa till 2025.

Det finns redan en rad standarder på området och fler är på gång.

E-hälsa i Magasinet S

Svensk vård är i förändring och ställs inför nya utmaningar och möjligheter. Digitala lösningar gör oss mer involverade i vår egen hälsa och ändrar förväntningarna på hur sjukvård ska bedrivas.

I Magasinet S möter du människorna bakom idéerna. De som tänker nytt och driver utvecklingen av framtidens vård, hälsa och omsorg.