Nyhet · 2017-05-09

Samverkan för win-win-win

Nu kan du läsa om Vinit Paridas spännande forskning om hur mindre företag kan förena sina styrkor för att skapa värde för en slutkund. Vinit är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Vinit Parida är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Han forskar kring en affärsmodell som omfattar en värdekedja där flera företag arbetar tillsammans med att skapa värde för en slutkund – ett ekosystem som kan generera ”win-win-win”.

I dag behöver svenska tillverkningsföretag mer än produkter och tjänster för att skapa merförsäljning och kundnytta. Nu är det dags att tänka om och förena sina styrkor med andra aktörers. Ett sådant ekosystem för avancerad tjänsteutveckling kan erbjuda kunder i hela världen unika lösningar till långsiktig nytta. Det menar Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, som forskar kring en sådan affärsmodell med stöd från Vinnova. Han fick nyligen Unga Forskarpriset 2016 av Entreprenörskapsforum för sitt arbete.

Förklara vad du menar med ett ekosystem av företag?
– De trender vi ser i dag i form av globalisering, digitalisering och hållbarhet erbjuder nya möjligheter till utveckling av avancerade tjänster. Den affärsmodell som vi forskar kring innebär en ny, flexibel värdekedja där flera företag arbetar tillsammans med att skapa värde för en slutkund. Tänk till exempel att Ericsson skulle erbjuda sin 5G-expertis som underleverantör av digitala kommunikationslösningar till andra företag. På så sätt skulle det kommande 5G-nätet öppna nya möjligheter för Ericsson och erbjuda deras kunder i olika branscher unik affärsnytta kopplad till den nya tekniken.

– Ett exempel ur verkligheten är vår forskningsgrupps samarbete med Boliden kring deras satsning på digitalisering. I arbetet med framtidens gruvor samarbetar Boliden med bland annat ABB, Volvo Construction Equipment och Ericsson för att skapa smarta lösningar för ventilation och automatiserade fordon.

De företag du nämner är globala jättar men passar modellen mindre företag?
– Absolut. Det är till och med så att mindre företags möjligheter att satsa internationellt ökar genom att skapa ekosystem med andra. Det är också något vi tittar på i projektet Affärsmodellsinnovation och internationalisering av SMF i processindustrin (se faktarutan).

Har du något exempel på hur mindre företag arbetar i ekosystem?
– I Luleå har vi ett intressant samarbete där Lindbäcks fastigheter och boende har gett Lindbäcks bygg, Luleå energi, Noda Intelligent Systems och Abelko, som tillverkar styrsystem, i uppdrag att utveckla energieffektiva hus. Samarbetet erbjuder slutkunden, de boende, unika lösningar inom elförbrukning och klimatkontroll. Något som bland annat innebär att Luleå energi kan erbjuda de boende fördelaktiga, fasta priser på el.

– Lindbäcks projekt är ett bra exempel på hur ett nytt affärsmodellstänk inom ekosystem kan generera win-win-win. Här används digitaliseringens möjligheter, för klimatkontroll, och Lindbäcks fastigheter kan konkurrera med en nytänkande affärsmodell. Luleå energi får nya kunder och bättre kostnadskontroll över elproduktionen.

Vad behöver företag tänka på för att anamma affärsmodellen?
– I nuläget utvecklar vi en process för att arbeta med affärsmodellsinnovation inom gruv-, skogs-, bygg- och tillverkningsindustrin. Men det är viktigt för företagen att vara relativt mogna i förståelsen av sin egen affärsmodell. Till exempel vilka förmågor som kan skapa mest värde i ett ekosystem.

Vad betyder Unga Forskarpriset 2016 för dig?
– Att få det prestigefyllda priset är en dröm som blir verklighet och ger mig inspiration för mitt fortsatta arbete.

Här kan du läsa hela senaste numret av Magasinet S

Text: Anne Hammarskjöld
Foto: Jennie Pettersson