Nyhet · 2018-10-25

Samverkan för ökad svensk konkurrenskraft

Testbädden Urban ICT Arena har som mål att utveckla hållbara städer, bidra till innovation och säkra morgondagens jobb. SIS projektledare Linnéa Casselbrant berättar om varför SIS valt att sponsra testbädden.

Text: Per-Ola Knutas

Varför har SIS gått in som partner i Urban ICT Arena?

Vi tycker att det är viktigt att finnas i sådana tvärvetenskapliga miljöer där vi samverkar med andra intressenter för att ta tillvara och utveckla digitaliseringens möjligheter, här med fokus på urbana miljöer. Urban ICT Arena är en öppen testbädd och en viktig mötesplats för teknisk utveckling och innovation för framtidens samhälle. Här kan lösningarna utvecklas, testas och visas upp för omvärlden.

Vad kan standarder bidra med i testbäddar och forskning?

Ytterst underlättar standarder så att nya innovationer och tjänster kan implementeras och införas på ett smidigare sätt. Genom att vi från SIS sida deltar i testbäddar och forskningsprojekt kan vi bidra till att identifiera behovet av standardisering
i tidiga skeden.

Vad hoppas SIS få ut av samarbetet med Urban ICT Arena, till exempel när det gäller innovation inom transporter?

- Allmänt vill SIS bidra till att öka svensk konkurrenskraft genom att vara delaktiga i arbetet med framtidens transportlösningar. Inom ramen för Urban ICT Arena har vi genomfört kartläggningen Transporter i en hållbar stad där vi tittat på behoven av standardisering och samordning inom transporter och infrastruktur. Den visar på en samsyn kring att det är inom automatisering, digitalisering, informationsteknologi och elektrifiering som utvecklingen drivs framåt och att vikten av standarder är som störst här. I första hand finns det behov och intresse av att etablera internationella standarder som stödjer den globala teknikutvecklingen och Sveriges möjlighet till export. Allt detta är i linje med Urban ICT Arenas mål att utveckla hållbara städer, bidra till innovation och säkra morgondagens jobb.

Det här är en artikel ur Magasinet S, läs hela tidningen.

Ta reda på mer om Urban ICT Arena i Kista


Linnéa Casselbrant

Linnéa Casselbrant
projektledare SIS

Läs om Hyperloop i Magasinet S

Självkörande fordon och icke-fossila bränslen är huvudspåren på vägen mot säkrare och mer hållbara transporter i Magasinet S från hösten 2018.

I Magasinet S möter du människorna bakom idéerna. De som tänker nytt och driver på utvecklingen av framtidens transportsystem. På sidan 26 kan du läsa ett reportage om HyperloopLäs hela Magasinet här.