Nyhet · 2021-02-08

Så skapar du rätt IT-lösningar inom hälsa och sjukvård

E-hälsa, appar och AI. Digitaliseringen inom hälsa, sjukvård och medicinteknik ställer särskilda krav på både tillverkare, utvecklare och vårdorganisationer. – Här finns ett stort behov av utbildning. Missa inte den onlineutbildning som SIS genomför den 13–15 april, säger utbildningsledare Helen Sandelin.

Vårdpersonal som har ett patientmöte över videosamtal, tar sig på halsen.

I över 25 år har Helen Sandelin arbetat med medicinteknik och IT-system. 2007 startade hon konsultbolaget Mediteq som har sin bas utanför Göteborg.

– Vi har samarbetat med SIS utbildningsverksamhet sedan 2015. Nu har vi tillsammans tagit fram en ny grundutbildning som utgår från den snabbt ökande digitaliseringen inom hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att underlätta mjukvaruutvecklingen, så att det skapas säkra och stabila IT-lösningar på det här området, förklarar Helen Sandelin.

Hon konstaterar att den marknad som växer fram är mycket bred. Här ingår både hälsoappar för privatpersoner och yrkesrelaterade IT-plattformar för sjukvårdspersonal.

För en mjukvaruutvecklare kan det till exempel vara svårt att veta om en produkt ska betraktas som medicinteknisk eller inte. Det är tillverkarens definition av hur produkten ska användas som avgör vilka regelverk som kommer att gälla.

– Målet med utbildningen är bland annat att klargöra ansvar och roller kring frågor som dessa. Vi visar hur du på ett strukturerat sätt definierar din produkt och tar fram den tekniska dokumentation som är obligatorisk för en medicinteknisk produkt. Här är ofta standarder till god hjälp, säger Helen Sandelin.

Tredagarsutbildning som inte kräver några förkunskaper

Under den första dagen läggs tonvikten på ansvar och regelverk, vilket bland annat omfattar problem och risker, informations- och patientsäkerhet, relevanta standarder, klassificering och märkning, identifiering och spårbarhet samt regulatoriska godkännanden.Dag två ägnas åt utveckling och drift, vilket bland annat innebär produktutveckling, säkerhetskrav och användarvänlighet, test och verifiering samt IT-drift och underhåll.

Den tredje dagen kretsar framför allt kring riskhantering, validering och uppföljning. Där ingår exempelvis klinisk utvärdering, problem- och avvikelsehantering, myndighetsrapportering och teknisk dokumentation.

– Vi bedömer att det är många som har nytta av kunskaper som dessa. I vår målgrupp finns alla som använder, utvecklar, projektleder, driftsätter eller underhåller IT-lösningar i hälso- och sjukvårdssammanhang, framhåller Helen Sandelin.

Utbildningen vänder sig även till innovatörer av olika slag.

– Det kan betyda allt från vårdutvecklare och vårdorganisationer till studenter, startup-företag, apputvecklare och AI-experter.

Text: Lena Lidberg


Läs mer om utbildningen Appar, mjukvara och IT-system för hälsa och sjukvård och boka din plats här >>


Utbildningar för dig som arbetar inom medicinteknik

SIS erbjuder flera utbildningar inom medicinteknik om bland annat riskhantering, ledningssystem och produktutveckling.