Nyhet · 2020-10-15

Ny vägledning för säkert arbete i samband med covid-19

ISO:s medlemsländer har identifierat att det finns ett behov av vägledning för organisationer att fortsätta hantera arbetsmiljörisker i samband med covid-19. Ett standardiseringsarbete har därför satts igång nu under hösten som Sverige deltar i via Svenska institutet för standarder, SIS. Ett förslag finns redan ute för omröstning och man siktar på att vägledningen ISO/PAS 45005 ska vara klar till årsskiftet.

Målet med att ta fram en vägledning för säkert arbete är att hjälpa organisationer globalt att hantera covid-19-relaterade arbetsmiljörisker och finna gemensamma nämnare och därmed skydda medarbetare och verksamheters förmåga och kontinuitet under krisen.

De viktigaste intressenterna för en organisations framgång är de anställda. Att planera hur man kan mildra effekterna av en pandemi är avgörande för att skydda arbetstagare, kunna ge försäkran och svar till intressenter, kunder och allmänhet och skydda organisationens rykte. Vägledningen ska vara ett komplement till lagstiftning.

Samverkan för globala lösningar

– För gemensamma globala lösningar krävs samverkan och då måste en bred flora av organisationer delta, även från Sverige, och påverka så att man drar nytta från olika länders situation och erfarenhet. Detta erbjuds nu via ISO. Det är öppet för alla slags organisationer att tillsammans med SIS vara med och påverka hur den här vägledningen ska bli, säger Lorena Olivares, projektledare SIS.

Stöd till alla slags organisationer

– När pandemin spred sig under våren genomfördes restriktioner och många länder tog till en nedstängning. Med befolkningar begränsade till sina egna hem, blev alla slags organisationer tvungna att ändra sitt sätt att arbeta eller stänga helt, med liten eller ingen tid att förbereda sig. Och pandemin fortsätter att fundamentalt påverkar hur vi arbetar. Med hjälp av vägledningen ska det bli lättare för alla slags organisationer att navigera i situationen vi befinner oss i, säger Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS. Pandemin har också blivit en katalysator för nya standardiseringsområden där vägledningen för arbetsmiljörisker under covid 19-pandemin är ett exempel bland många. Många andra befintliga och kommande standarder som bottnar i svenska intressenters behov tror vi kommer bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige och att vi står bättre rustade inför framtidens prövningar och kriser.

Standard för kontinuitetshantering

Ett exempel är att SIS i somras publicerade en svensk översättning av den internationella standarden för kontinuitetshantering SS-EN ISO 22301 där till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltar i standardiseringsarbetet. Detta är också ett exempel på hur standardisering kan bidra vid såväl oväntade som väntade händelser. Frågan om kontinuitetshantering har också aktualiserats under den pågående globala pandemin, det vill säga att kunna tillhandahålla produkter och tjänster inom acceptabla tidsramar enligt en förutbestämd kapacitet vid ett avbrott.

– Redan före pandemin präglades vår omvärld av en ökad komplexitet och osäkerhet. Då blir fokus på hantering av osäkerhetens effekter desto viktigare. Ju mer förberedda vi är ju bättre förmår vi att hantera olika händelser, säger Susanna Björk, projektledare SIS.

Mer information

ISO/WD PAS 45005 -Occupational health and safety management — Safe working during the COVID-19 pandemic — General guidelines for organizations

SIS tekniska kommitté för arbetsmiljöledningssystem

Intresserad av att gå med i arbetet?

Kontakta Lorena Olivares, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, lorena.olivares@sis.se

 


Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Kostnadsfritt i 14 dagar

Arbetar du efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar.