Nyhet · 2022-11-09

Lyssna på ISO:s ordförande i Klotet

ISO:s ordförande Ulrika Francke berättar i Sverige Radios klimatprogram på onsdagen att ISO släpper en gratis klimatstandard under det internationella klimatmötet COP27 i Egypten.

ulrikafranckesr.png

Det har framförts hård kritik från aktivister som Greta Thunberg mot företagen för att de ägnar sig åt ”greenwashing” och inte omsätter fina ord i praktiken. Därför frågar programledaren bland annat hur standarder kan vara ett verktyg i klimatkrisen.

- Om vi har standarder som alla är genomgångna för att se att de leder till en bättre miljö, och alla använder såna standarder, då blir det mycket mer kraftfullt. Då får vi ett praktiskt miljöarbete, som drivs framåt, svarar Ulrika Francke.

Hon förklarar sedan, bland mycket annat, hur standarder fungerar som en kvalitetsstämpel i klimatsammanhang och hur en ISO-standard bygger på vetenskaplig grund. Över 50 000 experter deltar i ISO:s vetenskapliga arbete med att ta fram nya standarder.

  • Med anledning av COP27 släpper ISO den 11 november en standard som gör företags och länders strävan mot ”net-zero” lättare. 
  • Lyssna på hela intervjun (börjar vid cirka 26.30). 

 


Utbildningar inom samhällsansvar och hållbarhet – ISO 26000

Med en affärs- och handlingsorienterad utbildning får du underlag för en hållbarhetsanalys, prioriterade strategiska hållbarhetsfrågor och praktiska verket. Maximera din verksamhets bidrag till hållbar utveckling och stärk affärerna.

Utbildningar inom miljö- och kvalitetsledning

Ett bra kvalitetsledningssystem är en investering som organisationen inte har råd att avstå ifrån. Vi erbjuder utbildningar på flera nivåer. 

Boka utbildning >


Miljön är idag en viktigare fråga än någonsin. Vi erbjuder flera utbildningar på olika nivåer för att ert företag ska öka effektiviteten med ett väl fungerande miljöledningssystem.

Boka utbildning >