Nyhet · 2022-09-07

Francke: ”ISO står redo”

Idag har ISO:s ordförande, tillika styrelseledamot i SIS, Ulrika Francke varit huvudtalare på G7-konferensen "Standardisation – a strategic instrument for climate action and the global digital energy transition". Temat för talet var just standardiseringens centrala roll i detta arbete.

Ulrika Francke, ISO-ordförande och vice ordförande för SIS. 

- Utan standarder kan vi inte hantera klimatproblemen. Det går inte, eftersom problemet är globalt. När vi blickar framåt så ser vi att det krävs mer samarbete än någonsin tidigare. Nu är tid för handling och organisationer som ISO står redo, konstaterade Francke bland annat i sitt tal.

Ulrika Francke valde att beskriva arbetet i tre delar: Att skydda miljön, att förebygga klimatförändringar och att accelerera en övergång till hållbar energiproduktion.

Skydda miljön

Samsynen är i stort sett total när det gäller vikten av att skydda vår miljö. Det kan handla om allt ifrån utarmning av naturresurser till hot mot viktiga ekosystem. Och eftersom allt hänger ihop, inklusive människan, så ligger det också i vårt överlevnadsintresse att skydda miljön. Varje steg vi tar för att lösa problemen med miljöns utarmning hjälper oss samtidigt att hantera sociala och ekonomiska utmaningar som berör allt ifrån tillgång på mat och vatten, väpnade konflikter, massmigration till luftföroreningar och skyddet av urbefolkningar. Det finns redan många avtal, regleringar och standarder att tillgå och ISO är väldigt aktivt inom detta område. Ett av många exempel handlar om utvinning och gruvbrytning av kritiska råvaror, som kommer att få en mycket stor betydelse den kommande perioden. Vi jobbar också med standarder för återplantering av skog. ISO står beredda, helt enkelt, med alla sina tiotusentals tillgängliga experter, konstaterade Ulrika Francke.

Förebygga klimatförändringar

Därefter kom hon i sitt tal till frågan om att hejda förändringarna i klimatet. Det är dags att gå från ord till handling och för att detta ska ske behövs tillit, sa Francke: Att länder bortser från sina egna kortsiktiga överväganden och prioriterar löftena i Parisavtalet. En av flera centrala fråga är hur utsläppen av växthusgaser ska mätas? Och vad betyder egentligen net-zero? Standarder ger svaret på frågor av det här slaget. ISO-standarder har redan gjort mycket för att motverka klimatförändringar genom att säkerställa tydlighet och konsistens i hur utsläpp definieras och mäts. ISO utvecklar just nu också vägledande principer för begreppet net-zero.

Accelerera övergången till hållbar energiproduktion

Vi vet att saker och ting måste förändras och det snabbt, konstaterade Francke i sitt tal. Energisektorns koldioxidutsläpp måste ner rejält för att vi ska kunna uppfylla de gemensamma målen i Parisavtalet. Standarder skapar stadga och bidrar i övergången: för energieffektivitet, för förnybara kraftkällor och – så småningom – för framtida teknologier som smarta nät och nästa generations kärnkraft.

- I en värld som snurrar allt snabbare, som är sprängfylld med både information och desinformation, är standarder synonymt med tillit, sa Ulrika Francke.


Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.