Nyhet · 2018-09-18

Drivkraft i bränslestandardiseringen

I utvecklingen av framtidens hållbara bränslen spelar standardiseringsarbetet en avgörande roll. Scania är ett av de företag som engagerar sig.

Text: Anna Nyström

Eva Iverfeldt, drivmedelsansvarig på Scania, är sedan ett år tillbaka ordförande i den tekniska kommittén för motorbränslen, TK 415. Hon konstaterar att standardiseringsarbetet kring drivmedel har blivit allt viktigare i takt med att kraven på förbränningsmotorerna ökat, både när det gäller bränsleförbrukning och utsläpp av kväveoxid, partiklar och växthusgaser.

- Därför blir vi också allt mer beroende av extremt väldefinierade bränslen, säger hon.

Prestanda, folkhälsa och hållbarhet är viktiga aspekter i standardiseringsarbetet där det gäller att hitta de parametrar i bränslet som är mest avgörande. Eva Iverfeldt förklarar att standarderna är centrala för utvecklingen av framtidens teknologi. Ju mer man vet om det bränsle som motorn ska drivas med, desto bättre motorer kan man utveckla.

Motorer för nya energikällor

Standardiserade bränslen är också en förutsättning för bränsleproducenterna i deras utvecklings- och kvalitetsarbete.

- Med en väldefinierad energikälla kan vi optimera motorerna. Då törs vi också satsa på att designa och utveckla motorer för nya energikällor, poängterar hon.

I kommittén ingår aktörer från hela drivmedelskedjan; producenter och distributörer av bränslen, fordons- och motortillverkare samt myndigheter. Den stora utmaningen just nu är arbetet med att ta fram specifikationer för förnybara bränslen, men även att vässa specifikationerna för existerande bränsletyper. Dessutom pågår ett stort arbete kring marina bränslen, där kraven på svavelinnehåll skärpts.

- Ju mer globala vi blir desto viktigare blir det att utforma standarder så att de fordon och drivmedel vi tillverkar här också fungerar på andra sidan jordklotet. Standarder kräver samsyn, därför är det värdefullt att vi har så bred uppslutning från många olika aktörer.

Kunskap och nätverk

Eva Iverfeldt har varit med i TK 415 i åtta år. Personligen tycker hon att det är viktigt att som företag ta ansvar och vara med och påverka hur standarderna ser ut och att de blir så bra som möjligt. Dessutom är den kunskap och det nätverk hon får genom standardiseringsarbetet värdefullt.

Även om det idag pratas mycket om eldrivna fordon så tror Eva Iverfeldt att det arbete de gör inom TK 415 är ett viktigt bidrag för mer hållbara transporter.

- Förbränningsmotorn kommer att leva kvar under lång tid. Därför måste vi se till att den kan drivas med förnybara, fossilfria bränslen, säger Eva Iverfeldt.


Iva Iverfedt Scania

”Standarderna är centrala för utvecklingen av framtidens teknologi.”

Eva Iverfeldt,
drivmedelsansvarig Scania

Kommitté för Motorbränslen

SIS tekniska kommitté 415 arbetar med standarder som specificerar fordonsbränslen och marina bränslen men även flytande och gasformiga bränslen till värme- och kraftanläggningar och bränslen till arbetsredskap som t ex motorsågar och gräsklippare.

Standardiseringsarbetet omfattar flytande och gasformiga bränslen oavsett ursprung, diesel, bensin, etanol, FAME, naturgas (LNG, CNG), biogas, HVO, LPG, eldningsolja med mera.

Kommittén välkomnar nya deltagare.

Magasinet S

Cirkulär ekonomi är temat på senaste numret av Magasinet S. En inblick i hållbarhetstrender inom svenskt näringsliv, mode- och textilbranschen.