Uppdrag: manus för nya SIS Bygghandlingar

SIS söker offert på manus för nya SIS Bygghandlingar. Manuset kommer att utgöra grunden för den nya tjänsten och från detta ska läsare även kunna ta sig vidare till standarder i SIS abonnemang och på så vis komma i kontakt med de grundläggande svenska och internationella standarder som regelbundet uppdateras via SIS tekniska kommittéer.

Manus till nya SIS Bygghandlingar

Till det fortsatt arbetet med att författa anvisningar och rekommendationer för enhetlig redovisning av bygghandlingar söker SIS författare till återstående delar av tjänsten SIS Bygghandlingar:

 • Installationer
  • VVS
  • EL
  • Brand
  • Styr/ övervakning
  • Transport
 • Anläggning

Till din hjälp har du tillgång till samtliga standarder som ligger till grund för Bygghandlingar 90 del 1-8 samt dessa i e-bok/pdf. Du får tillgång till detta genom SIS abonnemang där du även har möjlighet att läsa andra standarder som du bedömer bör omnämnas i nya SIS Bygghandlingar. Du får dessutom tillgång till allt arbetsmaterial som producerats under intervjuarbetet och remiss.

Leveransen sker i form av ett färdigt manus som täcker in kriterierna från uppdragsbeskrivning nedan och utvecklar moderna rekommendationer för utformning av enhetliga bygghandlingar enligt gällande svenska och internationella standarder. Leverans sker senast den 15 oktober 2021.

Vänligen skicka din intresseanmälan med offert senast den 20 juni 2020.

Har du frågor eller vill skicka in offert?

Vänligen kontakta Fredrik Fehn, Produkt- och tjänsteutvecklingschef
E-post: fredrik.fehn@sis.se
Telefon: 08-555 521 22

Anvisningar utifrån intervjuer, förstudie, remittering och informationsmöte

 1. Adressera kommentarer som lämnats från remissen på ett sätt som möter de förväntningar som hela branschen har på nya SIS Bygghandlingar, genom omformulering, strykning eller addering av text.
 2. Ta med relevant material från Bygghandlingar 90 så att man skapar en mjuk övergång för användare.
 3. Referera till relevanta och etablerade standarder som utgör utgångspunkt för anvisningar.
 4. Spegla dagens arbetssätt.
 5. Lägg med relevanta ritningar som exempel, gärna projekt som redovisar flera delar av samma byggprojekt. Dessa ska erbjudas i ett vektoriserat /högupplöst format. Dessa object ska ligga med i brödtexten men också levereras separat som enskilda filer.
 6. Hitta en bra avvägning mellan anvisningar (användning av ord ska) och rekommendationer (kan) som motsvarar branschens synsätt.
 7. Redovisningsprinciper ska skrivas på ett sätt som är oberoende av om ritningar tas fram i 2D eller som modell. Utgångspunkten är att ritningsprogram utgår ifrån SIS Bygghandlingar och standarder.
 8. Co-class får omnämnas informativt utifrån en möjlighet att se relevanta beröringspunkter men SIS Bygghandlingar skrivs oberoende av denna klassificering och utan anvisning att följa denna
 9. SIS Bygghandlingar har fokus på redovisning av ritningar och kopplade handlingar men ska inte innehålla anvisningar om entreprenadform.
 10. Relevanta och användbara checklistor utifrån anvisningar ska tas fram.
 11. SIS bygghandlingar ska vara utformad som anvisningar, undvik historisk och annan bakgrund om inte nödvändigt.
  • Varje delkapitel skrivs som ett enskilt objekt och ska kunna läsas fristående från andra delar. Levereras i ett Worddokument sin innehåller text, bilder och tabeller (etc.) i den ordning som det ska visas i SIS Bygghandlingar.
 1. Hänvisa till standarder med beteckning och årtal, t ex SS-EN ISO 19650-1:2019. Standarder som relaterar till varje kapitel/delkapitel ska vara tydligt utskrivna i Worddokumentet
 2. Fånga relevanta sökord i själva rubrik på delkapitel/kapitel
 3. Ska ett objekt (t ex bild, tabell) kunna öppnas i större format ska även dessa filer bifogas separat.

Läs mer

Bygghandlingar uppdateras för en digital verklighet


Kontakt

Fredrik Fehn
Produkt- och tjänsteutvecklingschef

E-post: fredrik.fehn@sis.se
Tel: 08-555 521 22
Mobil: 072-358 68 89