Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 Steg 2 - Fördjupning - Distans

Book course

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 Steg 2 - Fördjupning - Distans

Scope: 3 days

Price: 14 900 SEK (excluding VAT)

February

Mon 21 - Fri 25 Book

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

Course applications

Subjects

Quality management systems (04.080) Alla utbildningar (Alla-utbildningar_1)


Book course

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 Steg 2 - Fördjupning - Distans

Scope: 3 days

Price: 14 900 SEK (excluding VAT)

February

Mon 21 - Fri 25 Book

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället