Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 1 - Grund - Distans

Book course

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 1 - Grund - Distans

Scope: 3 days

Price: 14 900 SEK (excluding VAT)

March

Mon 14 - Fri 18 Book

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället
starting warranty

Course applications

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Alla utbildningar (Alla-utbildningar_1)