Standard Technical reports · SIS-TR 33:2010

Geographic information - Locational addresses - Handbook

Status: Withdrawn

· Replaced by: SIS-TR 33:2017
Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 33:2010

Geographic information - Locational addresses - Handbook
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
En geografisk plats är enligt Norstedts Stora svenska ordbok ett "område med välbestämt läge och begränsad omfattning, ibland mer eller mindre tänkt som en punkt (synonym: ställe).Läget för en geografisk plats kan alltid identifieras med koordinater i ett koordinatsystem men vissa geografiska platser kan också identifieras med en belägenhetsadress. Belägenhetsadresser är alltså ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater. Eftersom belägenhetsadresserna är entydiga, dvs. pekar ut bara en enda plats på marken, kan de sägas utgöra ett indirekt referenssystem. Andra indirekta referenssystem är t.ex. fastighetsbeteckningar och statistikområden.Till skillnad från många andra referenssystem är belägenhetsadresserna, åtminstone till vissa delar, kända och används av dem som besöker, bor på eller verkar på platsen. Dessa delar syns oftast på skyltar vid gator och vägar och på hus och på kartor. elägenhetsadresserna är särskilt viktiga för tillfälliga besökare.En belägenhetsadress avser vanligen läget i markplanet, men det kan förekomma belägenhetsadresser med samma läge i två dimensioner men med olika höjdlägen vid t.ex. tunnlar och broar. Belägenhetsadresser skulle kunna användas även till att peka ut platser inne i byggnader eller anläggningar men i denna handbok behandlas inte den möjligheten.Det finns också andra typer av adresser som fyller andra syften. En postadress till exempel ger information till postoperatör om slutdestination för postförsändelser. Väsentliga delar av belägenhetsadresserna används normalt också i postadresserna. Dessa delar får därför en vid spridning i kundregister, föreningsmatriklar o.s.v.Belägenhetsadresser är ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater

Subjects

General (03.220.01) Astronomy, geodesy, geography (07.040) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 33:2010

Geographic information - Locational addresses - Handbook
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-72750

Edition: 1

Approved: 2/23/2010

No of pages: 80

Replaced by: SIS-TR 33:2017