Standard Swedish standard · SS-EN ISO 18295-1:2017

Customer contact centres - Part 1: Requirements for customer contact centres (ISO 18295-1:2017)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 18295-1:2017

Customer contact centres - Part 1: Requirements for customer contact centres (ISO 18295-1:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 045 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument anges kraven för kundkontaktcenter (KKC). Dokumentet utgör ett ramverk för alla KKC
som strävar efter att förse uppdragsgivare och kunder med tjänster som kontinuerligt och proaktivt
möter eller överträffar deras behov.
Detta dokument gäller för både interna och externa KKC, oberoende av storlek, bransch och kanal (både
inkommande och utgående). I dokumentet specificeras nyckeltal (KPI) där så krävs.

Subjects

Services for consumers (03.080.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 18295-1:2017

Customer contact centres - Part 1: Requirements for customer contact centres (ISO 18295-1:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 045 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-8029325

Edition: 1

Approved: 11/1/2017

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 18295-1:2017

Replaces: SS-EN 15838:2009