Standard Swedish standard · SS-ISO 10012-1

Quality assurance requirements for measuring equipment - Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 10012
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10012-1

Quality assurance requirements for measuring equipment - Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 045 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
1.1 Denna del av SS-ISO 10012 innehåller kvalitetssäkringskrav
på en leverantör vilken skall säkerställa att
mätningar görs med avsedd noggrannhet. Den innehåller
också vägledning för kravens uppfyllande.
1.2 Denna del av SS-ISO 10012 specificerar huvuddragen
i det bekräftelsesystem som skall användas för en
leverantörs mätutrustning.
1.3 Denna del av SS-ISO 10012 äger tillämpning på mätutrustning
som används för att påvisa överensstämmelse
med en specifikation, den är inte tillämplig på andra mätdon.
Standarden behandlar inte i någon nämndvärd
utsträckning andra element som kan påverka mätresultaten
såsom mätmetoder, personalens kompetens etc.
Sådana frågor berörs närmare i andra dokument, såsom de
som nämns i avsnitt 1.4 nedan.
1.4 Denna del av SS-ISO 10012 är tillämplig
– för provningslaboratorier, inklusive de som erbjuder
kalibreringstjänster. Detta innefattar laboratorier som
tillämpar ett kvalitetssystem enligt ISO/IEC Guide
25 1)
– för leverantörer av produkter eller tjänster som tillämpar
ett kvalitetssystem där mätresultat används för att
påvisa överensstämmelse med specificerade krav. Det
innefattar system som uppfyller kraven i SS-ISO 9001,
SS-ISO 9002 och SS-ISO 9003. Vägledningen i
SS-ISO 9004 är också tillämplig.
– för andra organ som använder mätningar för att påvisa
överensstämmelse med specificerade krav.
1.5 En tredje part, såsom ett ackrediterings- eller certifieringsorgan,
kan representera köparen vid övervakning
av att leverantören uppfyller kraven i denna standard.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10012-1

Quality assurance requirements for measuring equipment - Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 045 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-11988

Edition: 1

Approved: 6/29/1992

No of pages: 24

Replaces: SS 20170

Replaced by: SS-EN ISO 10012