Standard Swedish standard · SS-ISO 10001:2008

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations (ISO 10001:2007, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 10001:2019
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10001:2008

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations (ISO 10001:2007, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard tillhandahåller vägledning för att planera för, konstruera, utveckla, införa, underhålla och förbättra uppförandekoder för kundtillfredsställelse. Denna internationella standard är tillämp-lig för produktrelaterade uppförandekoder omfattande löften som ställts ut till kunder av en organisation rörande dess uppförande. Sådana löften och andra utfästelser syftar till att öka kundtillfredsställelsen. Bilaga A tillhandahåller förenklade exempel på innehåll i uppförandekoden för olika organisationer
ANM. 1 I denna internationella standard gäller genomgående att där termen produkt används omfattar detta uttryck även tjänster, mjukvara, hårdvara och processindustriprodukter.
ANM. 2 När termen produkt används i denna internationella standard avses endast den avsedda, eller den av kund efterfrågade produkten.
Denna internationella standard är avsedd att användas av organisationer oavsett typ, storlek och av tillhandhållen produkt, inkluderande organisationer som utvecklar uppförandekoder för kundtillfredsställelse för användning av andra organisationer. Bilaga C ger specifik vägledning för små företag.
Denna internationella standard föreskriver inte det faktiska innehållet i uppförandekoder för kundtillfredsställelse, ej heller andra typer av uppförandekoder som t ex sådana som reglerar interaktionen mellan en organisation och dess personal eller mellan en organisation och dess leverantörer.
Denna internationella standard är inte avsedd för certifierings- eller kontraktsändamål och den är inte heller avsedd att förändra några rättigheter eller skyldigheter föreskrivna av lagstadgade och författningsrättsliga krav.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10001:2008

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations (ISO 10001:2007, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-65561

Edition: 1

Approved: 3/17/2008

No of pages: 56

Replaced by: SS-ISO 10001:2019