Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19157:2013

Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013)

Status: Valid

· Amended by: SS-EN ISO 19157:2013/A1:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19157:2013

Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 184 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard anger principerna för att beskriva kvaliteten hos geodata. Den
– definierar komponenterna som beskriver datakvalitet
– anger komponenterna och innehållsstrukturen för datakvalitetsmått
– beskriver allmänna procedurer för att utvärdera kvaliteten hos geodata
– anger principerna för redovisning av datakvalitet.
Denna internationella standard definierar också en uppsättning datakvalitetsmått för användning vid utvärdering och redovisning av datakvalitet. Den kan användas av dataproducenter som tillhandahåller kvalitetsinformation för att beskriva och bedöma hur bra en datamängd överensstämmer med produktspecifikationen samt av data-användare som försöker avgöra om specifika geodata har tillräckligt hög kvalitet för deras tillämpning.
Den internationella standarden försöker inte definiera acceptabla minimikvalitetsnivåer för geodata.

Subjects

General (03.120.01) Other (03.120.99) Quality management systems (04.080) Astronomy, geodesy, geography (07.040) General (35.020) Information coding (35.040) General (35.240.01) IT applications in information, documentation and publishing (35.240.30) IT applications in industry (35.240.50) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70) Other fields (35.240.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19157:2013

Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 184 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8029479

Edition: 1

Approved: 12/22/2013

No of pages: 164

Also available in: SS-EN ISO 19157:2013

Replaces: SS-EN ISO 19114:2005 , SS-EN ISO 19113:2005