Standard Swedish standard · SS-ISO 10005:2005

Quality management systems - Guidelines for quality plans (ISO 10005:2005, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 10005:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10005:2005

Quality management systems - Guidelines for quality plans (ISO 10005:2005, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 465 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard ger vägledning för att utarbeta, granska, godkänna, tillämpa och ändra kvalitetsplaner.
En organisation kan tillämpa standarden oberoende av om den har ett ledningssystem enligt ISO 9001 eller inte.
Denna standard är tillämpbar på kvalitetsplaner för en process, en produkt, ett projekt eller ett kontrakt, för alla produktslag (hårdvara, mjukvara, processindustriprodukter och tjänster) och alla branscher.
Den är inriktad i första hand på produktframtagning och är inte en vägledning för att planera en organisations kvalitetsledningssystem.
Denna standard är ett vägledande dokument och är inte avsedd att användas för certifieringsändamål.
ANM. För att undvika onödig upprepning av ”process, produkt, projekt eller kontrakt” används i denna standard termen ”aktuellt fall” (se 3.10).

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10005:2005

Quality management systems - Guidelines for quality plans (ISO 10005:2005, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 465 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-40406

Edition: 2

Approved: 8/17/2005

No of pages: 53

Replaces: SS-ISO 10005

Replaced by: SS-ISO 10005:2018