Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4957

Tool steels (ISO 4957:1999)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 4957:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4957

Tool steels (ISO 4957:1999)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
1.1 Denna internationella standard behandlar följande sorter av plastiskt bearbetade verktygsstål:
a) olegerade kallarbetsstål,
b) legerade kallarbetsstål,
c) legerade varmarbetsstål,
d) snabbstål.
Om inte annat anges är denna internationella standard tillämplig för alla typer av varmvalsade, smidda, kalldraga eller kallvalsade produkter som levereras i något av ytutförandena och värmebehandlingstillstånden givna i 4.1.2 och tabell 1.
Produkter enligt denna internationella standard kan tillverkas med pulvermetallurgiska metoder.
ANM 1: Tabellerna 2, 4, 6 och 8 innehåller endast stålsorter som har uppnått en viss internationell betydelse. Detta betyder inte att de är tillgängliga i alla industriländer. Dessutom specificeras ett antal andra verktygsstål i regionala-, nationella- och företagsstandarder.
ANM 2: När värmebeständighet hos verktyget är särskilt viktigt, som t ex. verktyg för varmformning av glas, skall material väljas från ISO 4955 eller ISO 9722.
1.2 Förutom denna internationella standard är de allmänna tekniska leveransbestämmelserna i ISO 404 tillämpbara.

Subjects

Tool steels (77.140.35)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4957

Tool steels (ISO 4957:1999)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-27001

Edition: 1

Approved: 12/22/1999

No of pages: 61

Replaces: SS 142727 , SS 142726 , SS 142737 , SS 142140 , SS 142260 , SS 142310 , SS 142312 , SS 142314 , SS 142710 , SS 142550 , SS 142715 , SS 142716 , SS 142722 , SS 142723 , SS 142725 , SS 141880 , SS 142242

Replaced by: SS-EN ISO 4957:2018