Standard Swedish standard · SS 212540:2014

Product specification for SS-EN 10080:2005 - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel -Technical delivery conditions for bars, coils, welded fabric and lattice girders

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 212540:2014

Product specification for SS-EN 10080:2005 - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel -Technical delivery conditions for bars, coils, welded fabric and lattice girders
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard preciserar kraven i SS-EN 10080:2005 och ska användas tillsammans med SS EN 10080:2005. Avsnittens nummer överensstämmer med avsnittsnumreringen i SS EN 10080:2005. När inga val eller preciseringar görs för ett avsnitt i SS-EN 10080:2005 nämns inte avsnittet i SS 212540 och avsnittets nummer återfinns inte avsnittsnumreringen.
ANM. Tabellerna i denna standard är numrerade S1, S2 osv. för att särskilja dem från tabellerna i SS-EN 10080.
Bilaga C (informativ) ger en sammanfattning av specifikationerna enligt denna standard för fyra tekniska klasser med olika duktilitet och med sträckgränsen 500 MPa.

Subjects

Steels for reinforcement of concrete (77.140.15) Steel bars and rods (77.140.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 212540:2014

Product specification for SS-EN 10080:2005 - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel -Technical delivery conditions for bars, coils, welded fabric and lattice girders
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-104425

Edition: 2

Approved: 11/14/2014

No of pages: 24

Also available in: SS 212540:2014

Replaces: SS 212540:2011 , SS 212540:2011