Standard Swedish standard · SS-EN 10085

Nitriding steels - Technical delivery conditions

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 683-5:2021
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10085

Nitriding steels - Technical delivery conditions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 465 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
1.1 Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för
- halvfabrikat t ex. blooms, billets och slabs (se ANM 3),
- stång (se ANM 3),
- valstråd,
- bredplattstång,
- varm eller kallvalsad plåt och band,
- smide (se ANM 3)
tillverkade av nitrerstål enligt tabell 3 och levererade i något av värmebehandlingstillstånden som ges för olika typer av produkter i tabell 1, rad 2 till 4 och i något av yttillstånden i tabell 2.
Stålen är i allmänhet avsedda för tillverkning av seghärdade detaljer som normalt först bearbetas och sedan nitreras.
ANM 1 Vissa av stålsorterna i EN 10083-1 nitreras också.
ANM 2 Liknande standarder finns i litteraturförteckningen.
ANM 3 Hejarsmidda halvfabrikat (blooms , billets, slabs mm) och hejarsmidd stång är i fortsättningen inkluderat i halvfabrikat och ej under termen smide.
1.2 I särskilda fall kan avvikelser från dessa tekniska leveransbestämmelser eller tillägg till dem bli föremål för överenskommelse vid förfrågan och beställningstillfället (se bilaga B).
1.3 Utöver bestämmelserna i denna europastandard är de allmänna tekniska leveransbestämmelserna enligt EN 10021 tillämpliga.

Subjects

Heat-treatable steels (77.140.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10085

Nitriding steels - Technical delivery conditions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 465 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-30022

Edition: 1

Approved: 4/6/2001

No of pages: 55

Replaces: SS 142940

Replaced by: SS-EN ISO 683-5:2021