Standard Validation, only publication · SS-EN 61690-1

Electronic Data Interchange Format (EDIF) - Part 1: Version 3.0.0

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Subjects

IT applications in industry (35.240.50)


Product information

Language: English

Written by: SEK SVENSK ELSTANDARD

International title:

Article no: STD-29361

Edition: 1

Approved: 12/1/2000

No of pages: 0

Validation: IEC 61690-1:2000