Standard Swedish standard · SS-EN 13480-6:2012+C4:2016

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13480-6:2017 , SS-EN 13480-6:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13480-6:2012+C4:2016

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger krav för industriella rörledningar som antingen är helt markförlagda eller är delvis markförlagda och delvis förlagda i skyddsrör eller skyddade på liknande sätt. Det skall användas tillsammans med de övriga sex delarna av EN 13480. Där en markförlagd rörledning enligt denna standard ansluter till rörledning installerad under andra regler t.ex. pipelines, bör övergången göras vid ett stängningselement t.ex. en stäng- eller reglerventil som separerar de två sektionerna. Övergången bör ligga nära gränsen för industrianläggningen, men kan vara på in- eller utsidan om gränsen. Drifttemperatur upp till 75 °C. ANM. För högre temperaturer hänvisas till EN 13941+A1:2010, men det bör beaktas, att CEN/TC 107 bara arbetar med förisolerade rörledningar vid temperaturer upp till 140 °C och diametrar upp till 800 mm, som är ”state of the art” för dessa produkter.

Subjects

General (23.040.01) Pressure vessels - Metallic industrial piping (SS-EN 13480) (23.040.09)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13480-6:2012+C4:2016

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8023509

Edition: 1

Approved: 8/22/2016

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 13480-6:2012+C4:2016

Replaces: SS-EN 13480-6:2012+C3:2014 , SS-EN 13480-6:2012+C3:2014

Replaced by: SS-EN 13480-6:2017 , SS-EN 13480-6:2017