Standard Swedish standard · SS-EN 13480-6:2012+C2:2013

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13480-6:2012+C3:2014 , SS-EN 13480-6:2012+C3:2014
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13480-6:2012+C2:2013

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 465 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger krav för industriella rörledningar som antingen är helt markförlagda eller är delvis markförlagda och delvis förlagda i skyddsrör eller skyddade på liknande sätt. Det skall användas tillsammans med de övriga sex delarna av EN 13480. t.ex. pipelines, bör övergången göras vid ett stängningselement t.ex. en avstängnings- eller reglerventil som separerar de två sektionerna. Övergången bör ligga nära gränsen för industrianläggningen, men kan vara på in- eller utsidan om gränsen. Drifttemperatur upp till 75 °C. ANM. För högre temperaturer hänvisas till EN 13941+A1:2010, men det bör beaktas, att CEN/TC 107 bara arbetar med förisolerade rörledningar vid temperaturer upp till 140 °C och diametrar upp till 800 mm, som är ”state of the art” för dessa produkter.

Subjects

General (23.040.01) Pressure vessels - Metallic industrial piping (SS-EN 13480) (23.040.09)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13480-6:2012+C2:2013

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 465 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-100559

Edition: 1

Approved: 9/4/2013

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 13480-6:2012+C2:2013

Replaces: SS-EN 13480-6:2012 , SS-EN 13480-6:2012

Replaced by: SS-EN 13480-6:2012+C3:2014 , SS-EN 13480-6:2012+C3:2014