Standard Swedish standard · SS-EN 13445-6:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron

Status: Valid

· Amended by: SS-EN 13445-6:2014/A2:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13445-6:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 105 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 105 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 368 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger krav på konstruktion, material, tillverkning och provning av tryckkärl och tryckkärlsdelar, tillverkade av ferritiskt eller austenitiskt segjärn, avsedda för användning vid ett högsta tillåtna tryck, PS, som inte överstiger
– 100 bar när de innehåller gaser eller vätskor i grupp 1 eller 2
– 1 000 bar när de enbart innehåller vätskor i grupp 2
och väggtjocklekar ≤ 60 mm. Tjockleksbegränsningen gäller inte för flänsar, förstärkningar, klackar och liknande.
ANM 1 Austenitiska segjärn används huvudsakligen i hög- och lågtemperaturapplikationer och för sina korrosionsegenskaper.
ANM 2 De tillåtna segjärnen anges i tabell 5.1-1 och 5.1-2. Begränsningar på driftparametrar anges i kapitel 4.
Denna Europastandard, EN 13445-6, innefattar inte ferritiska och austenitiska gråjärn (med lamellartad grafit) med en brottförlängning på högst 15 %, vilka är uttryckligen undantagna. Regler för användning av sådana gråjärn ges i EN 15776.

Subjects

Pressure vessels (23.020.30) Unfired pressure vessels (SS-EN 13445) (23.020.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13445-6:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 105 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 105 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 368 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80009870

Edition: 1

Approved: 9/14/2018

No of pages: 68

Also available in: SS-EN 13445-6:2014+C5:2019

Replaces: SS-EN 13445-6:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-6:2014+C4:2017

Replaced by: SS-EN 13445-6:2021