Standard Swedish standard · SS-EN 62430

Environmentally conscious design for electrical and electronic products

Status: Valid to 11/26/2022

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 62430

Environmentally conscious design for electrical and electronic products
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 536 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Standarden beskriver grunderna och metoderna för att integrera miljöaspekter i arbetet med konstruktion och utveckling av elektriska och elektroniska produkter.


Standarden bygger på att en miljömedveten konstruktion i sin tur ska basera sig på principen för livscykeltänkande (LCT). Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan som produkten kan ge upphov till under sin livscykel. En konstruktionslösning innebär ofta en kompromiss mellan miljöaspekter och andra krav som prestanda, funktion och ekonomisk aspekt.


Med hjälp av standarden får du vägledning i hur du metodiskt kan arbeta med frågor inom miljöpåverkan och hur dessa kan integreras i företagets ledningssystem.

Subjects

Environmental protection (13.020) Electrical and electronic equipment (43.040.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 62430

Environmentally conscious design for electrical and electronic products
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 536 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SEK Svensk Elstandard

International title:

Article no: STD-3334066

Edition: 1

Approved: 1/25/2010

Valid to: 11/26/2022

No of pages: 26

Parallell edition: SS-EN IEC 62430