Standard Swedish standard · SS 4364000:2017

Low-voltage electrical installations - Rules for design and erection of electrical installations

Status: Valid

· Corrected by: SS 4364000 R1
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4364000:2017

Low-voltage electrical installations - Rules for design and erection of electrical installations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 949 SEK
standard ikon pdf

PDF

Scope
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 har kommit i en ny utgåva. I denna den tredje utgåvan har skyddsutjämningen förenklats och jordfelsbrytare fått en utökad användning. Möjligheten att använda ljusbågsdetektorer införs. Nya avsnitt beskriver medicinska utrymmen och installationer för säkerhetssystem och laddning av elfordon. Stora ändringar har gjorts i avsnitten om solcellsinstallationer och om val och montering av överspänningsskydd.

Subjects

Electrical engineering in general (29.020) Electricians - Electrical installations (29.021) Electricity supply systems (91.140.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4364000:2017

Low-voltage electrical installations - Rules for design and erection of electrical installations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 949 SEK
standard ikon pdf

PDF

Product information

Language: Swedish

Written by: SEK Svensk Elstandard

International title:

Article no: STD-3337494

Edition: 3

Approved: 5/9/2017

No of pages: 531

Replaces: SS 4371002 , SS 4364000 + R1 , SS 4364000 R 1 , SS 4364000 T 1 , SS 4371002 T 1