Standard Swedish standard · SS-EN 1176-6:2017

Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1176-6:2017+AC:2019 , SS-EN 1176-6:2017+AC:2019
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1176-6:2017

Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard gäller för vippgungor som används som lekredskap för barn enligt 3.1. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är gungning på vippgunga kan de relevanta kraven i detta dokument användas där så är lämpligt.
Detta dokument innehåller kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för fast monterade vippgungor avsedda att användas av barn.
Syftet är att skydda användaren mot eventuella risker under användning.
ANM. Vägledning för bedömning av säkerhet beträffande andra typer av vippgungor återfinns i den informativa bilagan A.


This document is applicable to rocking equipment which is used as playground equipment for children, as defined in 3.1. Where the main play function is not rocking, the relevant requirements in this document may be used, as appropriate.
This document specifies additional safety requirements and test methods for seesaws and rocking equipment intended for permanent installation for use by children.
It is intended to provide protection to the user against possible hazards during use.
NOTE Guidance for assessing the safety of other forms of seesaw/rocking equipment is given in informative Annex A.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1176-6:2017

Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80003748

Edition: 3

Approved: 11/6/2017

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 1176-6:2017

Replaced by: SS-EN 1176-6:2017+AC:2019 , SS-EN 1176-6:2017+AC:2019