Standard Swedish standard · SS-EN 1176-3:2017

Playground equipment and surfacing – Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1176-3:2017

Playground equipment and surfacing – Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specifierar kompletterande säkerhetskrav för rutschbanor avsedda för permanent installation och att användas av barn. Målet är att skydda användarna mot möjliga faror under användning. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rutschning, kan de relevanta kraven i denna del av SS-EN 1176 användas där så är lämpligt.
Detta dokument är inte tillämpbart för vattenrutschbanor, rullbanor eller rutschbanor som används tillsammans med hjälpredskap såsom mattor eller slädar. Detta dokument är inte tillämpbart för lutande ytor vilka inte innesluter och leder användaren med t.ex. skyddsräcken (lutande parallella stänger).


This European Standard specifies additional safety requirements for slides intended for permanent installation for use by children. The aim is to provide protection to the user against possible hazards during use. Where the main play function is not sliding, the relevant requirements in this part of EN 1176 may be used, as appropriate.
This document is not applicable to waterslides, rollerways or slide installations where auxiliary equipment such as mats or sledges are used. This document is not applicable to inclined surfaces that do not contain and guide the user, e.g. banister rails (inclined parallel bars).

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1176-3:2017

Playground equipment and surfacing – Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80003746

Edition: 3

Approved: 11/6/2017

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 1176-3:2017

Replaces: SS-EN 1176-3:2008

Parallell edition: SS-EN 1176-3:2008