Standard Swedish standard · SS 25263

Building acoustics - Measurement of sound level in rooms - Test methods

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 25263
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25263

Building acoustics - Measurement of sound level in rooms - Test methods
Price: 793 SEK
standard ikon

Paper

Scope
I denna standard beskrivs fältmetoder för mätning av A- eller C-vägd ljudtrycksnivå i rum. Den uppmätta ljudtrycksnivån förutsätts härröra från ljudkällor inuti byggnaden. I biliga A ges riktlinjer för hur mätvärden som erhållits under ett tillstånd kan korrigeras till värden representativa för andra tillstånd. Bilaga A.5 ingår som en normativ del av denna standard. Resultat som erhållits enligt denna standard kan användas för att bedöma om ställda krav på A- eller C-vägd ljudtrycksnivå i rum uppfylls.

Subjects

Acoustics in building, sound insulation (91.120.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25263

Building acoustics - Measurement of sound level in rooms - Test methods
Price: 793 SEK
standard ikon

Paper

Product information

Language: Swedish

Written by: BST

International title:

Article no: STD-5578

Edition: 1

Approved: 1/1/1986

No of pages: 10

Replaced by: SS 25263