Riktlinjer för SIS personuppgiftsbehandling

Svenska institutet för standarder (”SIS”) värnar om skyddet av den personliga integriteten och tillhandahåller dessa riktlinjer för att informera dig om bl.a. SIS:s personuppgiftsbehandling:

  • vid kunders köp av SIS:s produkter och tjänster,
  • vid SIS köp av leverantörernas produkter och tjänster,
  • vid deltagande i SIS:s seminarier och utbildningar,
  • vid deltagande som representant respektive ordförande i en TK/arbetsgrupp,
  • vid medlemskap i SIS:s förening,
  • vid registrering på sis.se för att nyttja SIS:s tjänster och funktioner på hemsidan,
  • vid SIS:s direktmarknadsföring till personer och företag,
  • vid skickande av e‐post till SIS samt vid besök i SIS:s lokaler

(gemensamt benämnt ”Tjänst”, ”Tjänster”, ”Tjänsterna”).

Observera att dessa riktlinjer gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, surfplatta eller någon annan enhet för att få åtkomst till SIS Tjänster.

1. Vem samlar in dina personuppgifter?
2. Vad är personuppgifter?
3. Vilken typ av personuppgiftersamlar SIS in, behandlar och använder och till vilket ändamål?
4. Hur länge sparar SIS dina personuppgifter?
5. Sker överföring av dina personuppgifter till tredje part?
6. Cookies
7. Säkerhet
8. Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc.?