SIS-Worldfavor hjälper företag att arbeta hållbart

Kraven ökar på att företag blir bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Med Worldfavors molnbaserade verktyg kan de både digitalisera sina hållbarhetsredovisningar och jobba mer effektivt. Innehållet i tjänsten bygger på internationella riktlinjer och hållbarhetsstandarder som tas fram i samarbete med SIS.

När onlineplattformen Worldfavor dök upp 2013 fick den snabbt ögonen på sig. Här var ett svenskt startupföretag som ville revolutionera hur världens företag arbetar med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Worldfavors lösning är ett behovsbaserat hållbarhetsverktyg som hjälper företag att digitalisera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 

Här ser du hur tjänsten fungerar. Ladda ner pdf >>

Ökade krav på att jobba digitalt

Hållbarhet handlar om de förväntningar vi har på marknaden. För att vara transparent och kunna föra en dialog med omvärlden kan företag inte längre bara publicera sin hållbarhetsredovisning i tron att det räcker.

Digitaliseringen ställer krav på att företag kan jobba digitalt även inom hållbarhetsområdet. Worldfavors lösning kan appliceras i vardagen och verktyget hjälper företagen att presentera sina resultat på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt, och samla in resultat från andra enheter. 

 – Vi har utgått från hur man jobbar idag, hållbarheten har lyfts upp på ledningsnivå som en del av företagets strategi och man tittar både på verksamhet, vision och mål, säger Frida Emilsson, en av grundarna samt CMO på Worldfavor.   

Det genialt enkla i lösningen är att en rad internationella standarder och riktlinjer har indexerats på lägsta möjliga nivå och kraven har gjorts sökbara. Det gör det enklare att hitta och välja ut de parametrar man vill använda för att mäta verksamheten, dela informationen och följa upp sina leverantörer. På webben kan man enkelt kommunicera materialet på ett grafiskt och interaktivt sätt med diagram och länkar till olika typer av information. 

När den första versionen lanserades 2013 byggde verktyget helt och hållet på ISO 26000, en vägledande standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande. Men efterförfrågan att kunna arbeta med fler standarder växer snabbt. I samarbete med SIS har Worldfavor nu vidareutvecklat lösningen så att den omfattar fem standarder, och fler är på gång. 

– Det är roligt att kunna lägga till nytt innehåll i vår tjänst som gör det enklare att jämföra olika typer av standarder och riktlinjer och se hur de överlappar eller relaterar till varandra, säger Frida Emilsson. 

Företag kan handplocka såväl standarder som funktionalitet utifrån behov i verktyget. Vissa vill arbeta mer effektivt med interna utvärderingar medan andra behöver förenkla leverantörsuppföljningen eller visualisera sitt hållbarhetsarbete på ett överskådligt sätt. Hur behovet än ser ut är det enkelt att göra och ändra sitt urval.

Brett samarbete om behov och innehåll

Medan SIS har breda kunskaper i standardiseringsarbete känner Worldfavor till vilka standarder som får flest sökningar och är mest populära bland användarna. Att utbyta erfarenheter med varandra är en viktig del av samarbetet.

– Alla typer av innehåll som vi kan fylla vårt verktyg med vill vi fortsätta att jobba med och här är SIS en perfekt samarbetspartner, säger Frida Emilsson.  

Idag använder 2000 företag verktyget. I Ansvarsloggen på sin webb visualiserar HSB Göteborg arbetet med egendeklaration inom ISO 26000 och det går även att söka bland olika aktiviteter. På Livsmedelsföretagens webb kan konsumenter följa hur medlemsföretagen aktivt arbetar med sitt  sociala och miljömässiga ansvar.

Worldfavors kunder finns framförallt i Sverige men under året är man redo att ta klivet ut i Europa.


Worldfavor

Digital molntjänst som bygger på internationella riktlinjer och kravstandarder som har indexerats och gjorts digitalt sökbara. Verktyget består av fyra tjänster som förenklar företagets hållbarhetsarbete:   

Manage. Hantera intern prestanda via digitala och interaktiva standarder och riktlinjer.

Report. Dela informationen digitalt med kunder och intressenter.

Visualize. Göra informationen attraktiv och lättillgänglig på webben.

Value chain. Ställa krav, följa upp och samla information från leverantörer, dotterbolag etc. 

Läs mer på new.worldfavor.com