Digitalisering förenklar kravställning i byggbranschen

I byggbranschen försvårar mängden lagar och föreskrifter arbetet med kvalitetssäkring. Kontrollbolaget har tagit fram kravställningsverktyg QMP1090 som kommer att spara åtskilliga miljoner kronor på nedlagd arbetstid. Under hösten 2016 är det dags för lansering i samarbete med SIS.

Företag som konstruerar och bygger i stål har på senare tid fått en rad nya regler, föreskrifter och lagar att förhålla sig till. Alla de olika faserna i byggprocessen – inköp, projektering, tillverkning, utförande, montering och kontroll – påverkas på olika sätt av det nya regelverket. Och fler regler är på gång. Även kraven på CE-märkning har skärpts och är numer obligatorisk på stålstommar, entresolplan, lättbalkar och takplåt samt andra bärande konstruktioner som tillverkas i en verkstad.

Sparar 80 procent i arbetstid

Den typ av konsekvenser som en byggnad medför, t.ex. konstruktionsmetodik, ekonomiska risker och risker för personskador, avgör vilken kravbild som är relevant. För att kunna täcka in samtliga områden i ett vanligt byggprojekt krävs uppemot 20-30 standarder. Mängden kravställningar gör arbetet med kvalitetssäkring exceptionellt svårtolkat och sköts det manuellt är det dessutom svårhanterligt om man inte har tillräckliga resurser.

Kontrollbolaget är konsulter inom kontrollansvar, kvalitetsledning och konstruktion och väl förtrogna med Plan- och Bygglagen, Boverkets föreskrifter (EKS) samt Eurokoderna för betong- och stålkonstruktioner. Just nu arbetar man med att ta fram ett kravställningsverktyg som ger en komplett kravbild för byggprojekt eller enskilda konstruktioner. QMP1090 kommer att förenkla arbetet med CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 och utförandet enligt SS-EN 1090-2.

– Besparings- och effektiviseringspotentialen i hela industrin är enorm, säger Pernilla Eriksson, delägare och konsult inom strategi och varumärken på Kontrollbolaget.  

Man har gjort beräkningar på den arbetstid som krävs för att genomföra kravställningsarbetet. För en projektering på 1 miljon kronor tar det t.ex. ca 40 timmar att svara på samtliga kravställningar, alltså en hel veckas administrativt arbete. QMP1090 guidar användaren igenom processen och hjälper till att sammanställa rätt underlag i en rapport, så att jobbet istället kan slutföras på endast 8 timmar – en besparing på hela 80 procent i arbetstid!

Fler företag kan följa föreskrifterna

Under ett år kör ett större ingenjörsbolag ungefär 3000 projekteringar av den här storleken till en total kostnad av 94 miljoner kronor i arbetstid. I byggbranschen realiseras långt ifrån alla projekt, men även om bara hälften av projekteringarna genomförs handlar det om mycket stora besparingar. 

Kontrollbolagets VD Viktor Lundin är en inspektions- och provningsingenjör som brinner för att förbättra och förenkla processer. Så QMP1090 har växt fram ur en personlig önskan om att underlätta arbetet med kvalitetssäkring.

– Att hantera lagar, föreskrifter och standarder är idag komplext och tidskrävande. För att utveckla och effektivisera byggbranschen ytterligare så är digitalisering ett måste, säger Viktor Lundin.  

När kvalitetssäkringen blir så mycket enklare kommer också fler företag att kunna följa föreskrifterna och certifiera sig. Det innebär stora förbättringar för miljö, kvalitet och säkerhet. 

Samarbete kring paketering av tjänsten

I maj visade Kontrollbolaget upp QMP1090 på mässan Elmia Svets och Fogningsteknik och responsen från mässbesökarna var mycket positiv. Även när prototypen har demonstrerats i olika projekt har branschens intresse varit stort.

– Vi kontaktade SIS och presenterade lösningen och i en nära dialog diskuterade vi hur vi gemensamt skulle kunna hjälpas åt för att få ut programmet på marknaden, både nationellt och internationellt, säger Pernilla Eriksson.

Under det pågående samarbetet med SIS diskuteras, utöver paketering och lansering, även andra rent praktiska frågor som licenshantering och debitering med tankar om olika typer av abonnemang för prenumeranterna.  

När arbetet med kravställningarna blir så mycket enklare kommer också fler företag att kunna följa föreskrifterna och certifiera sig. Stålbyggnadsinstitutet har granskat och kvalitetsstämplat tjänsten.

– Det är otroligt spännande att få vara med och förverkliga QMP1090 och vi hoppas på en lansering redan i oktober 2016, säger Pernilla Eriksson.


Kontrollbolaget

Certifierade konsulter inom byggbranschen som arbetar med krav, kontroll, verifiering, uppföljning, rutiner och instruktioner för att kvalitetssäkra byggprojekt. Verktyget QMP1090 omfattar 30-40 standarder och minimerar kostnaderna för administration vid kvalitetssäkring.  Läs mer på kontrollbolaget.se

Exempel på regelverk i QMP1090:
Visa alla

SIS QMP1090

SIS QMP1090 ett digitalt verktyg för att förenkla kravställning i byggbranschen.