Handbok

Mål och mått

Köp

Pris: 595 SEK
standard ikon

Papper

Inom kvalitet och andra områden
För att framgångsrikt styra en verksamhet behövs minst ett definierat mål. Dessutom måste man känna till resultatet av verksamheten i förhållande till målet, vilket kräver mätningar eller bedömningar.

I denna bok beskrivs vad ett mål är och hur mål kan sättas, och det ges många exempel på varierande slag av mål som kan ställas upp. Boken behandlar även vad som kan vara tänkbart att mäta i olika situationer i organisationer som producerar varor likaväl som tjänster.

För att illustrera mål och mått på ett jordnära sätt är flertalet exempel knutna till två företag, en mindre resebyrå och en medelstor tillverkare av högteknologisk utrustning. Boken innehåller många praktiska exempel som direkt kan tillämpas av alla typer av verksamheter.

I boken beskrivs också översiktligt ett antal statistiska metoder för att utvärdera aktiviteter och mätresultat mot uppsatta mål.

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Köp

Handbok

Mål och mått
Pris: 595 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Gerhard Persson

Artikelnummer: BCK-39690

Beteckning: SIS HB 399

Utgåva: 1

Utgiven: 2005-06-07

Antal sidor: 130

Förlag: Svenska institutet för standarder