Handbok

Cisternanvisningar V 2006 - Anvisningar för cylindriska cisterner av metalliska material med kupade, koniska eller plana gavlar

Köp

Pris: 725 SEK
standard ikon

Papper

”Cisternanvisningar är baserade på svensk praxis som gällde vid tidpunkten när Cisternanvisningen publicerades och innehåll överensstämmer inte alltid med för dagen gällande svenska praxis och föreskrifter”.

Föreliggande utgåva av Cisternanvisningar V 2006 ersätter Cisternanvisningar V från 1995. Den ger vägledning för utformning av cisterner med hänvis-ningar till gällande regelverk och standard om öppna och slutna cisterner.

Dessa anvisningar gäller för svetsade stationära och flyttbara liggande eller stående cylindriska cisterner > 1 m3 av metalliska material med kupade, koniska eller plana gavlar, avsedda för brännbara varor samt miljö- och hälsofarliga kemiska produkter. Anvisningarna gäller såväl öppna som slutna cisterner. Cisterner kan vara antingen enkel- eller dubbelväggiga. Anvisningar gäller för cisterner i vilka gastrycket ovanför vätskeytan ej överstiger 0,5 bar (övertryck). För cicterner med volym < 1 m3 kan anvisningar tjäna till vägledning. Anvisningar kan även tjäna till vägledning för utrustning till cisterner av icke metalliska material. Som exempel på vara som förvaras i cisterner enligt dessa anvisningar kan nämnas mineral- och vegetabiliska oljor, alkoholer, svavelsyra, lut och arseniklösningar.


Köp

Handbok

Cisternanvisningar V 2006 - Anvisningar för cylindriska cisterner av metalliska material med kupade, koniska eller plana gavlar
Pris: 725 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-44852

Beteckning: SIS HB 314

Utgåva: 2

Utgiven: 2006-03-31

Antal sidor: 55

Förlag: SIS Förlag AB