Handbok

Cisternanvisningar I - 2012 Komplement till SS-EN 14015 för cisterner i Sverige. Anvisningar för stationära, stående cylindriska, öppna cisterner avsedda för förvaring av vätska (utom kryogena vätskor)

Köp

Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Cisternanvisningar I (2012) baseras på den svenska lagstiftning och praxis som gällde vid tidpunkten när den publicerades 2012. Innehållet överensstämmer därför inte med nu gällande svensk praxis eller föreskrifter.

Anvisningen baseras på Bilaga A i SS-EN 14015. Det är viktigt att den inte används fristående utan tillgång till standarden. Anvisningen är avsedd att vara en hjälp att tillämpa standarden SS-EN 14015 Anvisningar för konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska, svetsade stålcisterner, ovan jord med plan botten, för lag-ring av vätskor vid omgivningstemperatur eller högre temperatur och dess Bilaga A, genom att uppmärksamma läsaren på de avsnitt som avvek från krav i de svenska regelverken år 2012. Anvisningen pekar ut vilka avvikelser som fanns mellan SS-EN 14015 och då gällande krav i föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SÄIFS, SRVFS, MSBFS) samt svensk praxis.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp

Handbok

Cisternanvisningar I - 2012 Komplement till SS-EN 14015 för cisterner i Sverige. Anvisningar för stationära, stående cylindriska, öppna cisterner avsedda för förvaring av vätska (utom kryogena vätskor)
Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Artikelnummer: BCK-87596

Beteckning: CA I 2012

Utgåva: 1

Utgiven: 2012-10-05

Antal sidor: 33

Förlag: Svenska institutet för standarder