Handbok

Cisternanvisningar I - 2012 Komplement till SS-EN 14015 för cisterner i Sverige. Anvisningar för stationära, stående cylindriska, öppna cisterner avsedda för förvaring av vätska (utom kryogena vätskor)

Köp

Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

”Cisternanvisningar är baserade på svensk praxis som gällde vid tidpunkten när Cisternanvisningen publicerades och innehåll överensstämmer inte alltid med för dagen gällande svenska praxis och föreskrifter”.

Denna anvisning baseras på Bilaga A i SS-EN 14015. Det är viktigt att den inte används fristående utan att ha tillgång till standarden. Anvisningen är avsedd att vara en hjälp att tillämpa standarden SS-EN 14015 Anvisningar för konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska, svetsade stålcisterner, ovan jord med plan botten, för lag-ring av vätskor vid omgivningstemperatur eller högre temperatur och dess Bilaga A, genom att uppmärksamma läsaren på de avsnitt som avviker från krav i de svenska regelverken. Anvisningen pekar ut vilka avvikelser som finns mellan SS-EN 14015 och kraven i föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SÄIFS, SRVFS, MSBFS) samt svensk praxis.

Anvisningen ska vara en hjälp för beställare, tillverkare, ägare och kontrollorgan av och för cisterner. I Bilaga A i SS-EN 14015 finns ett flertal punkter som ska avtalas mellan beställare och tillverkare.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp

Handbok

Cisternanvisningar I - 2012 Komplement till SS-EN 14015 för cisterner i Sverige. Anvisningar för stationära, stående cylindriska, öppna cisterner avsedda för förvaring av vätska (utom kryogena vätskor)
Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-87596

Beteckning: CA I 2012

Utgåva: 1

Utgiven: 2012-10-05

Antal sidor: 33

Förlag: SIS - Materialteknik