Handbok

Bygghandlingar 90 Del 6 - Redovisning av ombyggnad (E-bok)

Köp

Pris: 1 295 SEK
standard ikon pdf

PDF

Denna reviderade utgåva av Bygghandlingar 90 del 6, är en anpassning till utvecklingen inom området sedan den förra utgåvan från 1991. Redovisningstekniskt är det inte så stor skillnad mellan ett ombyggnadsprojekt och ett nybyggnadsprojekt. Den reviderade och moderniserade utgåvan av Bygghandlingar 90 del 4 ger rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga handlingar för projekt som gäller för både ombyggnad och nybyggnad.

Bygghandlingar 90 omfattar nu åtta delar. Sedan de första delarna, del 1 till del 6, utkom har följande delar tillkommit:
Del 7 Redovisning av Mark Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning.
Den reviderade utgåvan av del 6 skiljer sig i sin disposition från den tidigare upplagan, men precis som den tidigare utgåvan är den att betrakta som ett komplement till Bygghandlingar 90, del 4. Del 6 kan användas som en exempelsamling anpassad efter ombyggnadsprojektets förutsättningar.
I del 6 har antal kapitel utökats, bl.a. med ett kapitel om aktuell lagstiftning för ändringar av byggnader samt en redogörelse för antikvariska förundersökningar. Ett nytt kapitel handlar om uppmätningar och uppmätningsteknik. Beskrivningskapitlet har utökats och omfattar även målningsbeskrivningar. Relationsritningar som är viktiga i ett ombyggnadsprojekt har fått ett eget kapitel. Det sista kapitlet blickar framåt och berör kort möjligheter med 3D-projektering och BIM för framtida förvaltning.

Denna produkt har ett fastställt slutdatum (2022-12-31) och efterträds av onlinetjänsten SIS Bygghandlingar.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp

Handbok

Bygghandlingar 90 Del 6 - Redovisning av ombyggnad (E-bok)
Pris: 1 295 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80007683

Beteckning: BYGG 90-6 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2013-06-12

Antal sidor: 91

Förlag: Svenska institutet för standarder