Handbok

Bästa vägen till ETT verksamhetssystem - allt du behöver veta för att få ett integrerat ledningssystem

Köp

Pris: 795 SEK
standard ikon

Papper

Det förekommer ofta att en organisation har flera delsystem för t.ex. kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessa bygger i regel på standarder eller andra krav och kan vara ganska oberoende av varandra. Flera delsystem leder lätt till dubblerade rutiner och aktiviteter och isolerade funktioner.

Ju fler delsystemen är desto mer arbete måste läggas ned på dem.
Många organisationer har funnit att en sammanslagning av delsystemen till ett integrerat ledningssystem – vi kan kalla det ett verksamhetssystem – har uppenbara fördelar. Dit hör förutom minskad byråkrati och lägre kostnader också en naturligare samverkan inom organisationen och en bättre beredskap inför förändringar.

Boken ger tips och idéer om hur integrering av delsystemen kan utföras.
I detalj kan det gå till på många olika sätt, vilket illustreras i femton praktikfall som delvis citeras i boken och i sin helhet finns på en bifogad cd. Praktikfallen kommer från både stora och små företag med skilda inriktningar och från olika håll i världen. Med ett fiktivt företag, Berra Bagare, visas på ett enkelt sätt hur en snabbt växande firma kan göra när det gäller att steg för steg få ett integrerat ledningssystem.

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Köp

Handbok

Bästa vägen till ETT verksamhetssystem - allt du behöver veta för att få ett integrerat ledningssystem
Pris: 795 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-70332

Beteckning: SIS HB 391

Utgåva: 1

Utgiven: 2009-08-19

Antal sidor: 148

Förlag: SIS Förlag AB